Category Archives: Lịch bay

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 7/2020

Tháng 7/2020 Công ty Trực thăng Miền Nam vẫn duy trì hành trình bay Vũng Tàu – Côn Đảo với tần suất 02 chuyến khứ hồi vào Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần với lịch trình và giá vé cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai ngày THỨ SÁU và CHỦ […]

Giá vé và lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 6/2020

Kể từ ngày 5/6/2020 trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo sẽ chính thức hoạt động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch covid-19, trực thăng vẫn khởi hành 02 chuyến mỗi tuần vào Thứ sáu và Chủ Nhật trong tháng 6/2020, cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai […]

Thông báo tạm dừng bay trực thăng tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu

Do tình hình dịch Bệnh Covid-19 ngày một diễn biến phức tạp, để hạn chế sự lây lan không mong muốn trong cộng đồng bắt đầu từ ngày 13/3/2020 sẽ tạm dừng bay tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu trong một thời gian. Ngay sau khi tình hình dịch bệnh được thuyên […]

Lịch bay và giá vé trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 3/2020

Máy bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo khởi hành 02 chuyến mỗi tuần vào Thứ sáu và Chủ Nhật trong tháng 3/2020, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 01/3, 06/3, 08/3, 13/3; 15/3; 20/3; 22/3; 27/3; 29/3 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay Vũng Tàu […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 2/2020

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 2/2020 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 02/2, 07/2, 09/2, 14/2; 16/2; 21/2; 23/2; 28/2 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại tháng 1/2020

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 1/2020 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 03/1, 05/1, 10/1, 12/1, 17/1, 19/1, 24/1, 26/1, 31/1 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay Vũng Tàu (38 đường […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 12/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 12/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 1/12, 6/12, 8/11, 13/12, 15/12, 20/12, 22/12, 27/12, 29/12 Vũng Tàu – Khởi hành tại […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 1/11, 3/11, 8/11, 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11 Vũng Tàu – Khởi […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 10/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 10/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày thứ 6 và Chủ nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 4/10, 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10 Vũng Tàu – Khởi hành […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 9/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 9/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày thứ 6 và Chủ nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 06/9; 08/9; 13/9; 15/9; 20/9; 22/9; 27/9; 29/9 Vũng Tàu – Khởi hành […]