Category Archives: Lịch bay

Lịch bay và giá vé trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 3/2020

Máy bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo khởi hành 02 chuyến mỗi tuần vào Thứ sáu và Chủ Nhật trong tháng 3/2020, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 01/3, 06/3, 08/3, 13/3; 15/3; 20/3; 22/3; 27/3; 29/3 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay Vũng Tàu […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 2/2020

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 2/2020 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 02/2, 07/2, 09/2, 14/2; 16/2; 21/2; 23/2; 28/2 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu đi Côn Đảo và ngược lại tháng 1/2020

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 1/2020 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 03/1, 05/1, 10/1, 12/1, 17/1, 19/1, 24/1, 26/1, 31/1 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân bay Vũng Tàu (38 đường […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 12/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 12/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 1/12, 6/12, 8/11, 13/12, 15/12, 20/12, 22/12, 27/12, 29/12 Vũng Tàu – Khởi hành tại […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày Thứ 6 và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 1/11, 3/11, 8/11, 10/11, 15/11, 17/11, 22/11, 24/11, 29/11 Vũng Tàu – Khởi […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 10/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 10/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày thứ 6 và Chủ nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 4/10, 6/10, 11/10, 13/10, 18/10, 20/10, 25/10, 27/10 Vũng Tàu – Khởi hành […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 9/2019

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 9/2019 vẫn được duy trì đều đặn trong 02 ngày thứ 6 và Chủ nhật hằng tuần, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 06/9; 08/9; 13/9; 15/9; 20/9; 22/9; 27/9; 29/9 Vũng Tàu – Khởi hành […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 8/2019

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 8/2019 sẽ được duy trì mỗi tuần 04 chuyến đi, về vào Thứ Sáu và Chủ Nhật, cụ thể như sau: Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu 02/8, 04/8, 9/8, 11/8, 16/8, 18/8, 23/8, 25/8, 30/8 Vũng Tàu – Khởi hành tại sân […]

Đối tác tại Vũng Tàu

Trực thăng Việt Nam và đối tác là Vũng Tàu Services luôn sẵn sàng hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để đem đến cho khách hàng, cộng đồng người dân địa phương những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi mong muốn xây dựng mối […]