Category Archives: Lịch bay

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 4/2021

Trong tháng 4 năm 2021, Công ty bay trực thăng Miền Nam tiếp tục duy trì mỗi tuần 02 chuyến khứ hồi Vũng Tàu – Côn Đảo – Vũng Tàu vào Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, cụ thể: Thứ Sáu ngày 2/4/2021, Chủ Nhật ngày 4/4/2021 Thứ Sáu ngày 9/4/2021, Chủ Nhật ngày 11/4/2021 Thứ Sáu ngày […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 1/2021

Năm 2021, lịch bay trực thăng tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo vẫn được duy trì định kỳ mỗi tuần 02 chuyến khứ hồi vào Thứ Sáu và Chủ Nhật với lịch bay cụ thể như sau: Thứ Sáu ngày 1/1/2021, Chủ Nhật ngày 3/1/2021 Thứ Sáu ngày 8/1/2021, Chủ Nhật ngày 10/1/2021 Thứ Sáu […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 12/2020

Tháng cuối năm 2020, Công ty bay trực thăng Miền Nam vẫn duy trì mỗi tuần 02 chuyến khứ hồi vào Thứ Sáu và Chủ Nhật, cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai ngày THỨ SÁU và CHỦ NHẬT của tháng 12/2020: 4/12, 6/12, 11/12, 13/12, 18/12, 20/12, 25/12, 27/12 Vũng Tàu: Khởi hành tại sân bay […]

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2020

Lịch bay trực thăng Côn Đảo – Vũng Tàu tháng 11/2020 vẫn được VNH duy trì mỗi tuần vào Thứ Sáu và Chủ Nhật, cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai ngày THỨ SÁU và CHỦ NHẬT của tháng 11/2020: 1/11, 6/11, 8/11, 13/11, 15/11, 20/11, 22/11, 27/11, 29/11 Vũng Tàu: Khởi hành tại sân bay Vũng […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 10/2020

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 10/2020 vẫn được VNH duy trì mỗi tuần vào Thứ Sáu và Chủ Nhật, cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai ngày THỨ SÁU và CHỦ NHẬT của tháng 10/2020: 2/10, 4/10, 9/10, 11/10, 16/10, 18/10, 23/10, 25/10, 30/10, 1/11 Vũng Tàu: Khởi hành tại sân bay […]

Lịch bay trực thăng Vũng Tàu – Côn Đảo tháng 8/2020

Tháng 8/2020, VNH vẫn duy trì hành trình bay Vũng Tàu – Côn Đảo với tần suất 02 chuyến khứ hồi vào Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần với lịch trình và giá vé cụ thể như sau: Lịch bay Chỉ bay vào hai ngày THỨ SÁU và CHỦ NHẬT của tháng 8/2020: 2/8, 7/8, 9/8, 14/8, 16/8, […]