Category Archives: Khuyến mãi

Fan cứng Yêu Vũng Tàu sẽ được giảm ngay 5% dịch vụ bay trực thăng ngắm cảnh

Đặc quyền ưu đãi giảm ngay 5% dịch vụ bay trực thăng ngắm cảnh Vũng Tàu cho Fan cứng Yêu Vũng Tàu, chương trình được áp dụng kể từ ngày ra ra thông báo đến hết năm 2019. CÁC GÓI DỊCH VỤ BAY TRỰC THĂNG Cabri G2 NGẮM CẢNH: Gói dịch vụ 15 phút (lộ trình: […]

Giảm ngay 5% dịch vụ bay ngắm cảnh Vũng Tàu cho Fan cứng Yêu Bà Rịa

Đặc quyền ưu đãi giảm ngay 5% dịch vụ bay ngắm cảnh Vũng Tàu cho Fan cứng Yêu Bà Rịa, chương trình được áp dụng kể từ ngày ra ra thông báo đến hết năm 2019. Các gói dịch vụ bay ngắm cảnh: Gói dịch vụ 15 phút (lộ trình: sân bay Vũng Tàu – sân […]